Placement Team Member's

Muskan Bansal Vaishali Jaidia
Leisanne Jessica Menezes Priyal Garg
Mahima Jhanwar Riya Sharma
Swati Vikraman Hezal Purohit
Srishti Gupta Rachana Khandelwal
Lipie Sharma Diksha Shandilya
Shraddha Sharma Kritika Gupta
Khevna Shah Khayti Agrawal
Muskan Sapna Isswani
Shivangi Mathur Mili Chadha
Gargi Mathur Rakhi Soni
Gunjan Karwa Arshi Kumari
Arooshi Birla Alisha Asija
Ivana Shrivaskva Ankita Sharma
Jenifer Nadhma Antra Mathur
Bhauria Sharma Khushi Chaturvedi
Ayushi Jain Mahima Jain
Muskan Taliwal